Vedtægter    5. oktober 2007

 

 

Whiskyklubben ”Men of Malt”.

 

 

Medlemmer:       Kåre Schelke Rosendal Jensen (formand)

                                            Martin Thaarup Andersen (næstformand)

                                            Jes Sørensen (kasserer)

Jacob Fox Maule

                                            Eskil Rosendal Jensen

                                            Toke Aaberg

                                            Niels Pedersen

                                            Klaus Holme

                                            Claus Mortensen

                                            Bugge Thorbjørn Daniel

 

                                           

 

Formål:

At tilbringe hyggelige stunder med god maltwhisky og studere maltwhiskyens oprindelse, fremstilling, smag, aroma, krop, kompleksitet, finish…

 

 

Møder:

Der afholdes 6 medlemsmøder om året. De foregår hver anden måned og kun i de lige måneder. Fredag er fast mødedag. Ved hvert møde aftales dato for det næste møde. Den fredag hvor flest kan bliver valgt. Ved lige mange på flere datoer, trækkes der lod.

Et medlemsmøde kan aldrig aflyses!

Møderne foregår privat hos medlemmerne. Sted og tidspunkt aftales fra gang til gang. Tidspunktet er som hovedregel kl. 20.00.

 

 

Whisky:

Det medlem som har fået ansvaret for mødets smagewhisky, kan frit indkøbe en flaske whisky til max. kr. 1200. Ved yderligere eller dyrere indkøb, skal købet godkendes af formand og kasserer. Ved hvert møde skal der forefindes to whisky til smagning, hvoraf den ene kan stamme fra klubbens whiskybeholdning.

Formanden åbner og lukker whiskysmagningen ved ringning med formandsklokken. Smagningen varer mindst en time og efter denne må der nydes andre gode nydelsesmidler.

 

 

Kontingent:

Der er fastsat et indmeldelsesgebyr på 400 kr. Gebyret er et engangsbeløb og skal betales af alle, der ønsker optagelse i klubben.

Der er seks faste kontingentindbetalinger om året på hver 200 kr. Kontingentet betales i de lige måneder. Det er op til det enkelte medlem at sørge for, at der bliver betalt over netbank 1 uge inden smagningen eller kontant ved samme.

 

 

Kassebeholdning:

Der bør være en kassebeholdning, som kan bruges til tilskud til arrangementer og lignende.

Man kan få dækket 50% af udgifterne til deltagelse i et arrangement/smagning (dog max. Kr. 200) i perioden mellem 2 møder.

 

 

Medlem:

Der er en fast øvre grænse for medlemstal på 13. Et potentielt nyt medlem skal forelægges på et medlemsmøde og her aftales nærmere om et evt. prøvebesøg ved næste medlemsmøde. Der kan kun være én person  på prøvebesøg ad gangen.

Klubben optager kun medlemmer med ulige personnumre.